Всички снимки са от обекти , проектирани от ЕКОСТРОЙ-СИА ЕООД

Ценрален площад "Свобода" в гр. Павликени
светлини на фонтани
амфитеатър
фонтани

Всички снимки са от обекти , проектирани и изпълнени  от ЕКОСТРОЙ-СИА ЕООД

Реализирани  обекти, изградени  по проекти на ЕКОСТРОЙ-СИА ЕООД

Изпълнение на централен площад в град Павликени по комплексен технически проект на ЕКОСТРОЙ-СИА ЕООД. Обогатяване на съдържанието на общественото пространство с фонтани,  кътове за отдих, архитектурни детайли и разнообразни настилки. Пример за благоустрояване, хармонизиране и озеленяване на градската среда чрез способите на ландшафтната архитектура като водеща специалност.

С реализацията на проекта ни за реконструкция на Крайдунавския парк в гр. Тутракан бе постигната възможността той да бъде превърнат в едно наистина привлекателно място за отдих и събития за гражданите. Паркът бе изграден на една рядко посещавана, неатрактивна и изоставена територия, използвана в нашия проект като основа за подобряване на градската среда и социалния живот.

Озеленяване на жилищни терени в частни имоти